Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Dyrevelferd

For Norsk Kylling og Hugaas Rugeri er dyrevelferd en fundamental del av virksomheten.

Vi har en sterk forpliktelse for dyrene i hele vår verdikjede, og holder høy standard for dyrevelferd både på gårdene hos våre bønder og i våre produksjonsanlegg. Vår forpliktelse til å ivareta dyras helse og velferd er beskrevet i vår Dyrevelferdserklæring.

Norsk Kylling og Hugaas Rugeri er heleid av REMA 1000 og selger vår kylling under merkenavnet Solvinge i alle REMA-butikker i Norge.

Både ledergruppen og styret er dypt engasjerte og involverte i virksomhetens dyrevelferdsarbeid, noe som gir oss en unik mulighet til å sikre god dyrevelferd i hele vår verdikjede.

Visste du at Norsk Kylling nå behøver 3 millioner færre kyllinger hvert år for å oppnå samme mengde kjøtt som følge av vår satsing på dyrevelferd og ny rase? Her kan du lese vår ansvarsrapport for dyrevelferd. 

Norsk Kylling har 135 bønder i vår verdikjede som sikrer god dyrevelferd. For å bistå i dette arbeidet har vi et eget dyrevelferdsteam med 8 veterinærer, 1 produsentveileder og 1 veileder med spesialkompetanse på fôr og ernæring. Disse jobber tett med våre bønder for å sikre dyrevelferden på gård. I tillegg jobber de på slakteri og rugeri for å ivareta dyras velferd både i starten og i slutten av livet.

Vi har utarbeidet praktiske og tekniske retningslinjer for å sikre beste praksis på gård. Våre bønder har vært med på å utforme retningslinjene, og er forpliktet til å følge dem gjennom leveringsavtalene de har med Norsk Kylling og Hugaas Rugeri.

Verdikjeden i Norsk Kylling/Hugaas Rugeri