Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Dyrevelferd

Den friske og livlige Hubbard-kyllingen som Norsk Kylling bruker i sin produksjon lever lenger og vokser saktere enn vanlig kylling.

Dyrevelferd for kylling handler om hvor lenge kyllingene lever, hvor god plass de har, underlag og strø, og hvor utsatt de er for sykdom og plager. Derfor er kyllingrasen like viktig som omgivelsene. Det hjelper ikke å bo i et romslig palass om du ikke er i stand til å bevege deg. Norsk Hubbard representerer en stor forbedring på disse områdene. Kyllingene vokser saktere og lever altså litt lenger.

Visste du at Norsk Kylling nå behøver 3 millioner færre kyllinger hvert år for å oppnå samme mengde kjøtt som følge av vår satsing på dyrevelferd og ny rase? Her kan du lese vår ansvarsrapport for dyrevelferd. 

Aktiv fugl

Det at de vokser saktere gir mindre påkjenning for lunger, hjerte og bein. Kyllingen er mer velproporsjonert, har et lettere brystparti og kan derfor bevege seg lettere. Sterkere bein gjør at den oppfører seg som en ordentlig fugl, den roter rundt og sørger for at strøet på gulvet blir luftet og holder seg tørt.

Kyllingene kan utfolde seg blant høyballer, hakkeblokker, klatrestativer, vagler og pappkasser som de kan gjemme seg under. Aktivitetsnivået og de sterke beina er grunnene til at Hubbard-kyllingen ikke ligger så mye på bakken.

Frisk og sterk

Hubbard er en ny type kylling i Norge som kjennetegnes av at den er frisk, aktiv og livlig. Kyllingrasen betegnes som medium saktevoksende ettersom den lever 30 prosent lenger og vokser 20 prosent saktere enn den kyllingen som er vanlig å produsere i Norge. Dette bidrar til at kyllingen er frisk og sterk og har en bedre helse.

Miljøberikelse

Hubbard-kyllingen er svært aktiv og har behov for miljøberikelser som vagler, strøbad, hakkeblokker, klatrestativer og høyballer for å aktivisere seg i fjøset. Kyllingen vokser opp hos 150 bønder i Trøndelag og tilbakemeldingene fra bøndene er at Hubbard er en kylling som trives godt i fjøset og har det bra.

– Disse kyllingene er så friske, aktive og livlige. Hubbarden er artig å holde på med fordi den er så energisk og leken. Den bruker alle lekene vi setter inn i fjøset, klatrer på høyballer og plattformer og styrer og strøbader. Det skaper veldig fin stemning i kyllingfjøset, sier Hubbard-bonde Ola Gimse.

Det er Norsk Kylling og 150 bønder i Midt-Norge som er stolte produsenter av Norsk Hubbard. Vi mener at dyr som vokser opp under gode forhold og har det bra, også gir oss kjøtt av bedre kvalitet.

Etisk regnskap

Norsk Kylling revideres hvert år av Animalia og fikk i desember 2019 høyeste karakter i Etisk regnskap, som er A.

Etisk Regnskap er i hovedsak et forbedringsverktøy for dyrevelferd, hvor hensikten er å gi økt forståelse, bedre drift og oppfølging. 

I arbeidet med Etisk Regnskap har Animalia vært ute hos et utvalg produsenter og intervjuet dem om deres rutiner, samt sett på plukking og transport. På slakteriet ser de på mottak/oppstalling, bedøving og avliving. I tillegg er veterinærene intervjuet om hvilke krav som stilles til produsentene, samt hvordan blant annet avvik følges opp.