Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Prosjekter

Randsoneprosjekt

Norsk Kylling tok i 2021 initiativ til et randsoneprosjekt for å styrke biomangfoldet i Midt-Norge. Prosjektet går ut på at kyllingbønder etablerer insektsvennlige blomsterstriper langs kornåkrene sine for å gi bedre levekår for pollinerende insekter. Prosjektet er i samarbeid med bønder tilknyttet Norsk Kylling, samt NIBIO og Felleskjøpet.

I 2021 bidro prosjektet til at det ble sådd blomsterenger tilsvarende 15 fotballbaner. 16 av bøndene i vår verdikjede sådde rundt 6 mål med blomstereng hver, i tillegg til at det ble etablert 10 mål med blomstereng rundt vårt nye slakteri – og foredlingsanlegg på Orkanger.
I 2022 videreføres prosjektet, og ytterligere 9 kyllingbønder kommer til.

Vi opplever stor interesse for dette spennende prosjektet og har derfor også fått laget frøposer som vi deler ut gratis til våre besøkende og andre som ønsker å bidra til å styrke biomangfoldet ved å så blomster hjemme. I tillegg til å direkte bidra til økt naturmangfold rundt om, får vi også spredd kunnskap om prosjektet og viktigheten av pollinerende insekter på denne måten.

Det er et faktum at rundt en tredjedel av maten vår produseres ved hjelp av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 % av nyttevekster og ville planter er avhengig av det samme. Livsviktige pollinatorer over hele kloden er imidlertid under sterkt press og bestandene er i kraftig reduksjon. I Norge er så mye som en tredjedel av våre rundt 200 biearter utrydningstruede.
Gjennom randsoneprosjektet er Norsk Kylling med og tar ansvar for å styrke naturens produksjonsevne ved å gi villbiene et større matfat av livsviktige blomsterressurser.

Pollinerende bier er avgjørende for bærekraftig matproduksjon. Dette prosjektet er et viktig ledd i dette arbeidet. Annette Bär, NIBIO-forsker, Dr. rer nat. landskapsøkologi