Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
16.april 2021

Vi målsetter 100 % resirkulerbar emballasje innen 2030

Vi målsetter 100 % resirkulerbar emballasje innen 2030

Norsk Kylling er en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. Vi jobber derfor kontinuerlig for å redusere unødvendig plastforbruk på egen emballasje, samt å endre til mer miljøvennlige emballasjeløsninger der dette er mulig. Ett av våre mål er 100 % resirkulerbar emballasje innen 2030.


Målet er at vi skal ha 100% sirkulær emballasje, det vil si 100% resirkulerbar emballasje innen 2030.

Som et ledd i dette arbeidet har vi tatt Plastløftet – et initiativ lansert av Grønt Punkt Norge.

Gjennom dette har vi forpliktet oss til å øke bruk av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning, og dermed bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.

Det er spesielt viktig for oss med kontinuerlig forbedring av vår emballasje med hensyn til plast, og for matemballasje er det mange hensyn å ta.

Det er blant annet svært viktig at emballasjen bidrar til økt holdbarhet på produktene og dermed mindre matsvinn.