Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Transport, rugeri og slakteri

Transport

Alle våre bønder er plassert i Midt-Norge, og ingen kyllinger blir transportert i mer enn 4 timer (Norske lovkrav sier at tillatt transporttid er på 8 timer). Gjennomsnittlig transporttid for Norsk Kylling er helt nede på 1,5 time. Vi har fokus på å holde lav tetthet i transportkassene, slik at kyllingene har plass til å ligge under transporten.

Alle som plukker (henter kylling i fjøs) kylling hos oss har gjennomgått godkjent kurs og fått sertifiseringsbevis, slik at vi er trygge på at kyllingene blir håndtert skånsomt og etter regelverket. Vi registrerer alltid dyras tilstand når de kommer til slakteriet, og vi ser svært gode tall som viser at vi ligger helt nede på 0,02 % dødelighet under transport og oppstalling før bedøvning. Dette er 75 % lavere enn gjennomsnittet hos andre aktører i Norge.

Rugeriene

Vi har to rugerier. Ett importrugeri som klekker egg som er importert fra Frankrike. Disse blir til høner og haner som er foreldrene til kyllingene som går til slakt. I tillegg har vi et rugeri som klekker eggene disse hønene legger, og som blir til kyllingene som selges i REMA butikkene.

Vi har tre veterinærer med spesialkompetanse på rugeri, som har som hovedoppgave å se til at vi gjør alt vi kan for å gjøre starten på livet så god som mulig for kyllingene. I 2019 ble vi for første gang revidert av Animalia gjennom Etisk Regnskap og fikk karakteren B på begge våre rugerier. Vi jobber kontinuerlig med forbedring og vårt mål er å oppnå beste karakter, A. I revisjonen for 2020 oppnådde vi karakteren A og B på rugeriene. 

Slakteriet

Vi er i ferd med å bygge nytt slakteri og foredlingsfabrikk, men frem til nytt anlegg er i drift i 2021, slaktes og videreforedles alle våre kyllinger på Støren.

Vi har, som den eneste av de store aktørene i Norge, et bedøvingssystem som bedøver kyllingene direkte i transportkassene. Dette gjør at vi unngår håndtering av kyllingene før bedøving, noe som er ansett som den klart mest skånsomme bedøvningsmetoden. Alle kyllinger bedøves før de avlives og alle som jobber med levende kylling på slakteriet gjennomgår spesialtilpasset opplæring og må bestå eksamen. Også på slakteriet revideres vi gjennom Etisk Regnskap. Her har vi de tre siste årene oppnådd beste karakter, A.