Bygget 6, 7290 STØREN
72 43 05 00

Hugaas Rugeri AS er lokalisert i Soknedal i Midtre Gauldal kommune. Selskapet ble i 2016 et heleid datterselskap av Norsk Kylling AS.

Som landets eneste privateide kyllingrugeri leverer vi årlig 14 millioner daggamle kyllinger til våre slaktekyllingprodusenter. 

Hugaas Rugeri og Norsk Kylling samarbeider for å kontinuerlig sikre kvalitet og mattrygghet ut til norske forbrukere.