Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

6. september 2018

11. mai 2018

Norsk Kylling reduserer plastforbruket!

Norsk Kylling reduserer plastforbruket! Gjennom 2017 har Norsk Kylling i samarbeid med leverandør, jobbet med endringer i filmen som brukes på enkelte av våre pakkemaskiner. Ved å ta i bruk en tynnere film på emballasjen har vi hittil fått en reduksjon på 7,5 tonn plast per år. I tillegg vil foreløpig planlagte endringer i 2018