Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Informasjon om prøvedrift - Orkanger

I løpet av våren 2021 setter Norsk Kylling i gang  prøvedrift av vårt nye slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger.

Prøvedrift innebærer blant annet testing av maskiner og utstyr, og idriftsetting av alle prosesser.

Det vil parallelt også foregå arbeid rundt fabrikken, som skal etablere fine uteområder.

Prøvedriftsfasen innebærer blant annet igangkjøring av renseanlegg. I denne innkjøringsperioden må det potensielt gjøres justeringer av anlegget.

Renseanlegget er en viktig del av prosessene som sikrer at vår virksomhet er godt innenfor utslippsgrensene som er satt av Statsforvalteren. I en innkjøringsfase kan man i perioder kunne forvente å oppleve lukt i nærheten av anlegget, dette skal allikevel ikke være på et nivå som oppleves som sjenerende for nærmiljøet i stor grad.

Om noen skulle oppleve ubehag i denne oppstartsfasen er det viktig at man varsler Norsk Kylling om dette.

Varsling til Norsk Kylling