Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Plass

Vi vet at kyllingene har det bedre dersom de har bedre plass. Det er lettere å bevege seg, stelle fjærdrakten, bade i strøbad og leke seg. Det er også lettere å finne en god stilling å ligge i når man har bedre plass. I mesteparten av livet har kyllingene god plass i fjøset, men vi måler tetthet på slutten av innsettet, like før slakt når kyllingene er på sitt største, og har minst plass. 

Maksimal tillatt tetthet i Norge er 36 kg/kvm. Dette tilsvarer 18 kyllinger per kvadratmeter med Ross 308, og er den tettheten flertallet i norsk kyllingproduksjon benytter.. Norsk Kylling har imidlertid hatt en tetthet på 14 kyllinger/kvm, som vi i 2020 reduserer ytterligere, til 12 kyllinger/kvm.

Ekstraordinært: Med bakgrunn i ekstraordinær situasjon som følge av COVID-19, setter vi vårt samfunnsansvar med hensyn til å sikre nok mat i norske butikker først og går derfor i en kort periode tilbake til 14 kyllinger/kvm. Dette endrer imidlertid ikke vår beslutning på at Norsk Kylling skal ha en tetthet på 12 kyllinger/kvm. i våre kyllingfjøs.