Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten.

Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med våre rundt 135 produsenter sikrer vi en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge.

Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

I 2019 hadde vi en omsetning i overkant av 1 milliard kroner.

Hugaas Rugeri

Hugaas Rugeri AS er lokalisert i Soknedal i Midtre Gauldal kommune. Selskapet ble i 2016 et heleid datterselskap av Norsk Kylling AS.

Dette betyr at Norsk Kylling har kontroll på hele verdikjeden for kylling, fra oppal- til rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og foredling.

Som landets eneste privateide kyllingrugeri leverer vi årlig 13 millioner daggamle kyllinger til våre slaktekyllingprodusenter.

Hugaas Rugeri og Norsk Kylling samarbeider for å kontinuerlig sikre kvalitet og mattrygghet ut til norske forbrukere.