Bygget 6, 7290 STØREN
72 43 05 00

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten.

Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med våre rundt 150 produsenter sikrer vi en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge.

Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

I 2016 hadde vi en omsetning i overkant av 1 milliard kroner, og ble samme år kåret til årets leverandør av kjøpmenn i REMA 1000.

I 2016 ble Hugaas Rugeri i Soknedal heleid av Norsk Kylling. Dette betyr at Norsk Kylling har kontroll på hele verdikjeden for kylling, fra oppal- til rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og foredling.

Ledergruppen i Norsk Kylling AS