Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling reduserer plastforbruket!

Gjennom 2017 har Norsk Kylling i samarbeid med leverandør, jobbet med endringer i filmen som brukes på enkelte av våre pakkemaskiner.

Ved å ta i bruk en tynnere film på emballasjen har vi hittil fått en reduksjon på 7,5 tonn plast per år.

I tillegg vil foreløpig planlagte endringer i 2018 føre til en ytterligere reduksjon på omtrent 4,5 tonn.

Totalt vil vi spare miljøet for 12 tonn plast i året!

Ut over dette finnes det fortsatt et potensial for ytterlige reduksjon, noe vi jobber med framover for å realisere.


Tags: , , , ,