Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling markerer byggestart i Orkanger

Tirsdag 11.juni 2019 ble grunnsteinen for Norsk Kylling sitt nye slakteri og foredlingsanlegg lagt ned på tomten i Orkanger.

Det fremtidsrettede anlegget vil være banebrytende innen energibruk og nye løsninger, og vil utgjøre starten i etableringen av en næringsmiddelklynge i området

REMA 1000-leder Ole Robert Reitan, Norsk Kylling-leder Kjell Stokbakken, ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang, og næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland, var alle med på å markere byggestart på det  fremtidsrettede anlegget. Samfunnsansvar, kvalitet, dyrevelferd og innovative energiløsninger var sentrale temaer i åpningstalene. 

  • – Norsk Kylling målsetter å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, dette betyr at vi skal være ledende på alle deler av verdikjeden vår på kvalitet, dyrevelferd og effektivitet. For å nå dette målet tok vi i 2016 en krevende og svært viktig beslutning – vi kunne ikke nå vår målsetning i dagens slakteri på Støren og besluttet at vi måtte bygge et nytt anlegg for å møte fremtiden. Jeg er glad og takknemlig for at vår eier, REMA, står så stødig bak oss og gjør det mulig å realisere dette prosjektet som er en historisk satsing på landbruk og matproduksjon i regionen gjennom bygging av et verdensledende næringsmiddelanlegg, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.
Langsiktig investering i bærekraftig matproduksjon

Norsk Kylling har gjennomgått en stor transformasjon siden REMA 1000 kjøpte virksomheten i 2012. De siste årene har virksomheten blitt langt mer bærekraftig, lønnsom og leverer produkter av topp kvalitet til REMA-kunder over hele Norge. Dyrevelferd har fått høyeste prioritet ved å konvertere til kyllingrasen Hubbard, fokus på kompetanse og investeringer i drift og teknologi for høy dyrevelferd. Det nye anlegget vil ta det REMA-eide selskapet til nye høyder.

       – Sett fra vårt perspektiv i REMA 1000 er Norsk Kylling en suksesshistorie. Dette baserer jeg ikke bare på at selskapet utvikler seg og oppnår gode resultater. Ved å levere trygg, norsk mat til våre kunder, som er produsert på en ansvarlig måte og med kvalitet i alle ledd, løser vi et viktig samfunnsoppdrag. Det nye anlegget legger til rette for langsiktig bærekraftig kyllingproduksjon til alle REMA 1000-kunder, og det gjør meg stolt, sier Ole Robert Reitan. 

Største satsing i Norge

Anlegget som skal bygges i Orkanger er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i den senere tid i Norge. Det nye kyllinganlegget vil danne grunnlag for etablering av en klynge med næringsmiddelvirksomheter i området. Landbruk og havbruk møtes i et spennende samarbeid når Nutrimar blir nærmeste nabo og tett samarbeidspartner. I tillegg til kunnskapsdeling, vil det være et tett samarbeid rundt bærekraftig drift. Det er allerede etablert samarbeid om bruk av biprodukter og det jobbes intensivt med flere potensielle samarbeidsområder for fremtiden. Det ligger store muligheter i økt samhandling mellom havbruk og landbruk, og her kan vi gjennom vår satsing bygge opp løsninger i Trøndelag som vil være unike i stor målestokk.

Et prosjekt for fremtiden og miljøet

Som en konsekvens av fokus på miljø og bærekraft jobber Norsk Kylling sammen med Sintef og Forsknings- og Utviklingsmiljø (FoU) for å utvikle helt nye, energismarte løsninger. 

Norsk Kylling vil gjennom sin satsing sikre om lag 200 arbeidsplasser for bønder og omtrent 150 gårdsbruk i Midt Norge. Bøndene vil med dette ha forutsigbarhet og trygghet knyttet til leveranser til anlegget og får på den måten forutsigbarhet i sin drift på gården.

Les mer om vårt byggeprosjekt


Tags: , , , , , ,

1 kommentar

[…] Kilde: Norsk Kylling […]

Comments are closed.