Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling skal ha 100% resirkulerbar emballasje innen 2030 - Plastløftet er et viktig steg på veien

Norsk Kylling er opptatt av å være en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. 

Vi jobber for å redusere unødvendig plastforbruk på egen emballasje, samt å endre til mer miljøvennlige emballasjeløsninger der dette er mulig. 

Målet er at vi skal ha 100% sirkulær emballasje, det vil si 100% resirkulerbar emballasje innen 2030!

I dette arbeidet er det viktig for oss med kontinuerlig forbedring av vår emballasje med hensyn til plast, og for matemballasje er det mange hensyn å ta.

Det er blant annet svært viktig at emballasjen bidrar til økt holdbarhet på produktene og dermed mindre matsvinn.

Som et ledd i dette arbeidet har vi tatt Plastløftet – et initiativ lansert av Grønt Punkt Norge. 

Gjennom dette har vi forpliktet oss til å øke bruk av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning, og dermed bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.