Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling bygger verdensledende næringsmiddelfabrikk i Orkdal

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal! Fabrikken blir navet i en gedigen satsing på landbruk og matproduksjon gjennom hele vår verdikjede for hvitt kjøtt i Midt-Norge.

Det blir et topp moderne produksjonsanlegg med energiløsninger i verdensklasse.

Fabrikken skal være verdensledende i sitt slag og gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalt produsert kylling.

Fabrikken vil ha innovative løsninger for lagring og styring av energi. Gjennom dette vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard.

I dag leverer 150 bønder kylling til Norsk Kylling.

Det norske markedet for hvitt kjøtt er allerede stort, og den årlige veksten har vært på nesten fem prosent siden 2005.

Den nye fabrikken skal legges til Orkanger. Valget av tomta på Furumoen i Orkdal kommune kommer etter en grundig prosess, der 15 potensielle plasseringer i Midt-Norge ble analysert. I finalerunden ble Furumoen vurdert opp mot alternativer i Malvik og i Midtre Gauldal, hvor dagens fabrikk ligger.

Etableringen vil gi muligheter for å redusere hele dagens klimafotavtrykk på industriområdet i Orkdal.

Kyllingproduksjonen på dagens fabrikk på Støren vil pågå inntil det nye anlegget er i drift. 

 

Juni 2019 markerte vi grunnsteinsnedleggelse på Orkanger.
I desember 2019 hadde vi tett bygg, og slakteri- og foredlingsanlegget vil stå ferdig høsten 2021.


Tags: , ,