Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Dette er Norges største jordflyttingsprosjekt

Da Norsk Kylling bestemte seg for å bygge ny fabrikk på Orkanger var det en forutsetning fra Norsk Kylling sin side at matjorda som lå på arealet ved Furumoen måtte flyttes for å bevares. 

Dette var starten på det som har blitt Norges største jordflyttingsprosjekt.

For å unngå tap av matjord ble hele 52 mål med matjordlager flyttet fra Furumoen fra vinteren 2017/2018.   

Jorda er benyttet til nydyrking av tilsvarende areal hos en lokal gårdbruker på Vormstad i Orkdal. 

Det er også etablert ny kunnskap om jordflytting og nydyrkning som vil kunne gjenbrukes.

Har ivaretatt hver kvadratmeter med jord

Det var Solberg Maskin som fikk oppdraget med å klargjøre tomta for Norsk Kylling i Furumoen, og de ryddet også selve området på arealet på Vormstad.

En viktig del av arbeidet til Solberg Maskin var å ta vare på hver kubikkmeter matjord, og kjøre den til Vormstad der den ble lagt akkurat slik den lå i Furumoen.

Under jordflyttingsperioden ble det kjørt mellom 70 og 80 lass jord hver dag.  

Prosjektet vokser

Nå blir jordflyttingsprosjektet enda større. 

Området som er regulert for Norsk Kylling på Furumoen er 130 mål, med 104 mål dyrkbar jord. 

De resterende målene utover de 52 som allerede er flyttet skal også flyttes til Vormstad. 

Ny kunnskap om jordflytting

Pro Invenia har ansvar for selve jordflyttingen, og har blant annet spesialisert seg på utforming av arealplaner. 

De skal kartlegge veksten i jorda på Vormstad de neste fem årene. 

Kunnskapen som er etablert rundt jordflyttingen og nydyrkningen er viktig, og vil kunne gjenbrukes til andre lignende prosjekt. 


Tags: , , , , , , , ,