Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Miljø

Norsk Kylling er opptatt av å være en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. I 2017 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn – Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som dokumenterer sin miljøinnsats og viser samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnordningen er en sertifisering av selskapers styringssystem, som omfatter helse, miljø og sikkerhet, og det å være Miljøfyrtårn innebærer et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Ifølge Stiftelsen Miljøfyrtårn er systemet rundt miljø- og klimatiltak godt innarbeidet hos Norsk Kylling, og et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter.Det har vært arbeidet strukturert og målrettet med sertifiseringsarbeidet. Alt innenfor Miljøfyrtårn-ordningen er integrert i det øvrige arbeidet som gjennomføres i virksomheten. Det er sjelden å se en så godt forberedt virksomhet til sertifisering og ingen avvik ble funnet.

Administrerende Direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling er stolt og ydmyk over jobben som er lagt ned i organisasjonen for å sette miljø betydelig på dagsorden.

-Norsk Kylling har over flere år jobbet strategisk blant annet med å redusere påvirkningen på nærmiljøet generelt. Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har bidratt til at vi har økt vår bevissthet og fokus på miljø enda mer, og vi har jobbet betydelig med forbedringer innen innkjøp, transport, arbeidsmiljø, avfall, energi og utslipp. Norsk Kylling viser med denne sertifiseringen at vi fremmer gode holdninger og miljøvennlig drift. Jeg er veldig stolt over alle mine ansatte som har lagt ned en betydelig innsats for å få til dette, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre vårt klimaavtrykk.

Arbeidsmiljøutvalget i Norsk Kylling og Hugaas Rugeri: fra venstre Steinar Buklev, Stein Terje Hendset, Svein Andersen, Gøril Kvernmo, Arnstein Skogstad,  Marit Heggelund Jensen, Marek Hutta og Frode Holst.