Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Miljø

Ansvar

Med dette som bakgrunn skal vi i Norsk Kylling likevel jobbe
kontinuerlig for å forbedre vårt eget klimaavtrykk. Vi er opptatt av å være en
ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor.

I 2017 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn – Norges mest brukte sertifikat for
virksomheter som vil dokumenterer sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnordningen er en sertifisering av selskapers styringssystem og tar
for seg en rekke aspekter ved driften, for eksempel arbeidsmiljø, innkjøp, energi,
transport, avfall og utslipp. Det å være et Miljøfyrtårn innebærer et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Norsk Kylling leverer årlig klima- og miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Rapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Norsk Kylling sitt CO2-utslipp for 2019 var på 5105,67 – en endring på -5% fra 2018.

Emballasje

Et annet fokusområde vi har er forbedringer av vår
emballasje med hensyn til plast, og for matemballasje er det mange hensyn å ta.

Det er blant annet svært viktig at emballasjen bidrar til økt holdbarhet på produktene og dermed mindre matsvinn. 


Vi jobber for å redusere unødvendig plastforbruk på egen emballasje, samt å endre til mer miljøvennlige emballasjeløsninger der dette er mulig. 


Vi har også tatt plastløftet!
Plastløftet er lansert av Grønt Punkt Norge og vi har gjennom dette forpliktet oss til å øke bruk av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning, og dermed bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.

Visste du at kyllingproduksjon er regnet for å ha den mest klimavennlige produksjonen sammenlignet med annet husdyrhold?

Norsk kyllingproduksjon ligger i tillegg på en utslippsintensitet som er under halvparten av den globale*.

Kylling er med andre ord ikke bare best for miljøet sammenlignet med annen husdyrproduksjon, men Norge er også i verdensklasse blant fjørfe.

Et godt valg for deg som ønsker å spise både sunt og klimavennlig!

*I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk som har beregnet global gjennomsnittlig utslippsintensitet per kg. slaktevekt for ulike dyreslag

Arbeidsmiljøutvalget i Norsk Kylling og Hugaas Rugeri: fra venstre Steinar Buklev, Stein Terje Hendset, Svein Andersen, Gøril Kvernmo, Arnstein Skogstad,  Marit Heggelund Jensen, Marek Hutta og Frode Holst.

Reduksjon i klimautslipp

Vårt største bidrag til å redusere våre klimautslipp vil komme gjennom vårt nye produksjonsanlegg som er under bygging på Orkanger. Anlegget skal være energismart og ha energiløsninger i verdensklasse.

Vårt mål er at anlegget ikke skal ha direkte klimagassutslipp, noe som vil være en betydelig forbedring både fra vårt eksisterende anlegg, men også sammenlignet med bransjestandard. Dette skal vi oppnå gjennom utnyttelse av lokale, fornybare energikilder, redusert energiforbruk og reduksjon i elektrisk effektbehov.