Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Medisinbruk

Dyrehelsa i Norge er generelt svært god, dette medfører at bruk av antibiotika i Norge er svært lav.

Du kan lese mer om antibiotikabruk i norsk landbruk her.

Norsk Kylling har i tråd med dette som mål å bruke så lite antibiotika som overhodet mulig, og aldri forebyggende. Det kan dukke opp sykdomstilfeller som krever behandling, og syke dyr skal selvsagt få hjelp. 

Vi jobber etter prinsippet «så lite som mulig, men så mye som nødvendig».

Frem til 2016 ble parasittmiddelet narasin brukt i kyllingfôr for å forhindre sykdommen koksidiose. 

Norsk Kylling var tidlig ute med testing av produksjon uten narasin, og var blant de første til å slutte å bruke narasin i fôret. 

All vår produksjon var narasinfri fra og med februar 2016. 

Vi har erstattet narasin med en vaksine, som forebygger sykdom ved å stimulere kyllingenes eget immunforsvar.

Narasin har i tillegg til å virke mot parasitter også en hemmende effekt på enkelte tarmbakterier. Det er ikke påvist sammenheng mellom narasinbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Vi ønsker allikevel ikke å bruke medisiner som har vist seg å være unødvendig i vår kyllingproduksjon.