Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Måling av dyrevelferd

Dødelighet

Det er flere parameter som brukes som mål på dyrevelferd, og en av disse er dødelighet. Ved produksjon av så mange dyr er det helt normalt at noen dør i løpet av produksjonsperioden. Vår oppgave er imidlertid å legge forholdene til rette, slik at forhold som vi har kontroll over ikke forårsaker kyllingenes død.

Vi har tre mål på dødelighet. Det ene er dødelighet den første uka, som påvirkes av forhold hos foreldredyr og rugeri i tillegg til forhold i fjøset når de settes inn. I tillegg registrerer vi total dødelighet, som påvirkes av sykdom og forhold i fjøs. Til slutt måler vi dødelighet på transport til slakt. Gjennomsnittlig daglig dødelighet er 39 % lavere hos oss sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette, sammen med dyras gode helse og lengre liv, er med på å bidra til at vi nå trenger 3 millioner færre kyllinger hvert år for å produsere samme mengde kjøtt.

Kassasjoner

På slakteriet står det trent personell og vurderer alle kyllinger. Kyllinger som viser tegn til sykdom, blir kassert. Andelen kyllinger som blir kassert på grunn av sykdom er et bilde på dyrehelsa, og blir fulgt tett opp av våre veterinærer. Kassasjonsandelen har de siste årene vært svært lav. Sammenlignet med vår tidligere produksjon ser vi vesentlige forbedringer på alle disse parameterne. Dette fordi vår kyllingrase Hubbard er en robust, livskraftig fugl hvor dødelighet og kassasjonstall er svært lave både i kyllinghuset og på transport.

Tråputescore

En velferdsparameter som har vært målt i flere år er tråputescore. Trent personell på slakteriet vurderer føttene til 100 kyllinger fra hver flokk, og ser etter sviskader. Disse graderes fra 0, som er best, til 2, der det er store skader. Flokken får da en score som kan variere fra 0 til 200. Dette gir et bilde på hvordan forholdene har vært i fjøset. Vi ser at vår kyllingrase Hubbard i stor grad har fine tråputer, som følge av at den vokser saktere og er mer aktiv, noe som gir bedre forhold i huset. Tråputescore hos vår Hubbard er 29 % lavere enn landsgjennomsnittet.

Beinhelse

Vi måler også beinhelsa til kyllingene, ved å registrere ganglaget deres. Dette kalles gait score, og graderes fra 0, som er det beste, til 5, som er dårligst. Dette registrerer vi i løpet av siste leveuke, når kyllingene er på sitt tyngste, og eventuelle beinproblemer vil kunne oppstå. Vi ser at vår kyllingrase Hubbard har svært god beinhelse, og tåler godt å leve såpass lenge som den gjør.

BBFAW

Business Benchmark Farm Animal Welfare (BBFAW) er en internasjonal uavhengig vurdering av bedrifters forpliktelser overfor dyrevelferdsstandarder for produksjonsdyr.

Ut fra publisert dokumentasjon vurderes bedriften og plasseres på nivå fra 1 til 6, der 1 er best og 6 dårligst.

Norsk Kylling og Hugaas Rugeri ble vurdert første gang i 2019 og ble plassert på nivå 2. Beste nivå er 1, og vi har naturligvis mål om å plassere oss på øverste nivå også her.

Du kan lese mer om BBFAW her.