Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Kyllingrasen Hubbard

I 2018 gikk vi over til en ny og mer saktevoksende rase, Hubbard JA 787. Vår Hubbard lever i 45 – 48 dager. På den tiden oppnår de en slaktevekt på ca. 1650 – 1700 g. Det vil si at de vokser ca. 20 % saktere enn Ross 308, som er den kyllingrasen som er mest brukt i Norge i dag.

Når kyllingen vokser saktere er den mye friskere enn ved hurtigere vekst. Dette ser vi godt på våre registreringer for helse og velferd. Det dør færre kyllinger, og utfordringer med dårlig beinhelse, hjertelidelser og sviskader, som er de største utfordringene med hurtigvoksende kyllinger, er hos Hubbard så godt som fraværende. 

Bøndene sier at de har fått en bedre arbeidshverdag etter at vi innførte Hubbard.

Her kan du lese mer om hva bøndene sier om Hubbard.