Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Kompetanse, prosjekter og utvikling

Vi samarbeider tett med landbruksnæringa i Norge for å bedre helse og velferd for kyllingene. Vi deltar på kurs og fagsamlinger både i inn- og utland for å holde oss oppdatert og knytte kontakter. Vi har innledet samarbeid med flere faginstanser både i Norge og Europa, og vi deltar i samarbeidsprosjekter med de andre aktørene i bransjen, i tillegg til egne prosjekter. 

Vi samarbeider også tett med faginstanser som Animalia, Veterinærinstituttet, NMBU og Sintef.

Alt dette gjør vi fordi vi har som mål å være ledende innenfor alt vi driver med, så også dyrehelse og dyrevelferd.

Hilde Talseth, produksjonsdirektør Norsk Kylling AS

Vi er medlemmer av Kjøttbransjens landsforbund (KLF) og vår produksjonsdirektør, Hilde Talseth, ble i 2019 valgt inn i styret her. 

Gjennom KLF får vi muligheten til å bidra i debatten og påvirke næringas tilnærming til dyrevelferd.

Vi mener at kunnskap er en viktig nøkkel til forbedring, og stadig kompetanseheving er et mål for oss på veien til å bli en ledende aktør både innenfor dyrevelferd og matproduksjon. 

Kompetanseutvikling er et viktig ledd i vårt forbedringsarbeid. Vi har derfor opprettet vår egen Kyllingskole hvor vi arrangerer kurs for bønder, plukkere og ansatte i Norsk Kylling og Hugaas Rugeri.

Alle bønder som skal produsere slaktekylling må delta på kompetanseskole som er godkjent av Mattilsynet. 

Våre kurs i regi av Kyllingskolen kommer i tillegg til dette, og går mer i dybden på selve produksjonen med både teoretiske og praktiske kurs i, blant annet, ventilasjonsstyring og fôring. Det er også et eget kurs for dyrevelferd, der bøndene lærer mer om dyras behov, og hva de kan gjøre for å gi kyllingene en bedre hverdag. Fremover planlegger vi et samarbeid med Foreningen Norske Etologer for å lære mer om hvordan vi kan lese dyras adferd.