Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Fôr

For å sikre at kyllingene våre får det beste fôret har vi inngått et tett samarbeid med de tre fôrmøllene som leverer fjørfefôr i Norge for leveranse av vårt eget Solvingefôr. Sammen med møllene jobber våre veterinærer og vår spesialrådgiver på fôr for å hele tiden ha et fôr som sikrer dyra god helse og velferd. 

I tillegg ser vi på mulighetene for å bruke norske, og helst lokale råvarer. 

Vi bruker kun sertifisert soya, men har som mål at vi på sikt skal kunne produsere vårt Solvingefôr 100 % uten import av soya.

Vi bruker ingen antibiotika eller hormonelle vekstfremmere i fôret.