Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Fôr

Fôrproduksjon står for en betydelig andel av vårt totale CO2e utslipp og råvarekostnad i vår verdikjede – små forbedringer vil derfor ha stor effekt. 

For å sikre at kyllingene våre får det beste fôret har vi inngått et tett samarbeid med de tre fôrmøllene som leverer fjørfefôr i Norge for leveranse av vårt eget Solvingefôr. Sammen med møllene jobber våre veterinærer og vår spesialrådgiver på fôr for å hele tiden ha et fôr som sikrer dyra god helse og velferd.

I tillegg ser vi på mulighetene for å bruke norske, og helst lokale råvarer. 

Vi bruker kun sertifisert soya, men har som mål at vi på sikt skal kunne produsere vårt Solvingefôr 100 % uten import av soya.

Vi bruker ingen antibiotika eller hormonelle vekstfremmere i fôret.

Vi ønsker å finne alternative råvarer som bidrar til å skape verdens mest bærekraftige fôrproduksjon. Våre ambisjoner for nye råvarer samsvarer med bærekraftsmålene til FN. 

For å nå målene våre har vi igangsatt utviklingsprosjekter med et bredt spekter av samarbeidspartnere for å finne alternative innsatsfaktorer i fôret.

Her kan du lese om mikroalgeprosjektet som er igangsatt sammen med NIBIO, Norgesfôr og Algæ.