Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Energistyring for framtidens industri testes og utvikles hos Norsk Kylling

Sammen med TrønderEnergi og GBS skal Norsk Kylling utvikle et intelligent system for å styre energi i sin planlagte fabrikk på Orkanger. Målet er at fabrikken skal spille på lag med framtidens energisystem. Nå er første versjon av løsningen installert på den eksisterende fabrikken på Støren.

  • – Norsk Kylling har en målsetting om at den nye fabrikken på Orkanger skal ha et energikonsept i verdensklasse. En slik fabrikk vil bruke formidable mengder energi, og det er viktig å sikre at klimaeffekten av dette blir lavest mulig, forteller Marit Heggelund Jensen som er leder for HMS hos Norsk Kylling.

Hun har i godt over et år jobbet med Arne Fredrik Lånke, som er energirådgiver fra Stormvind, om å utvikle et unikt energi- og miljøkonsept for den nye fabrikken. Lånke forteller at man raskt så et behov for smarte løsninger som ikke var tilgjengelige i markedet. Den nye fabrikken må kunne spille på lag med framtidens fornybare energisystem. De digitale løsningene for å få til dette finnes ikke i dag, og dette er noe som må utvikles.

  • – I et litt tilfeldig møte med TrønderEnergi oppdaget vi at startupselskapet Green Building Solutions (GBS), som er en del av TrønderEnergis inkubatormiljø, hadde rettigheter til en svært interessant teknologi. Det vi nå gjør er å installere et avansert måleprogram ved dagens fabrikk for å lære mer om energibruk i næringsmiddelindustri, samt for å teste ulike former for måleutstyr som kan brukes til datainnsamling i et framtidig system. Den nye fabrikken vil ha mange spennende løsninger som gjør den unik for testing av et slikt system.

TrønderEnergi har tatt mål av seg til å videreutvikle løsninger for overvåkning og styring. I første omgang leveres plattform og måleutstyr av GBS som ledes av Kristian Aarstad Vennemoe. Den endelige løsningen skal demonstreres i full skala på Norsk Kyllings nye fabrikk. De tre samarbeidspartnerne vant i 2017 en nasjonal konkurranse, pilot-e, som handlet om å utvikle digitale løsninger for energisektoren.

Ann Merethe Lysø Sommerseth er ansvarlig for denne satsingen i TrønderEnergi og kan fortelle at målsettingen er å etablere en løsning som kan tas i bruk i framtidens bygg og industri.

    – Vi er allerede godt i gang med å selge første versjon av produktet til flere pilotkunder. Mange av de miljømessig sett mest framoverlente bedriftene ser nytteverdien av det vi her gjør. Den første løsningen består av GBS sine teknologier, der teknologien for datainnsamling er svært sentral. Vi vil snarlig konvertere dette over på en digital plattform. Bakgrunnen for at TrønderEnergi har et fortrinn på dette området ligger blant annet i vår gode kunnskap om kraftmarkedet og fornybar energi. Vi har et inhouse krafthandelsmiljø og er store på vann- og vindkraft. Dessuten har vi styrket oss betydelig innen fagområder som maskinlæring og kunstig intelligens, forteller Sommerseth.

Hva skal gjøres?
- Innstallering av 400 måletrafoer og måling av varme og gassforbruk, noe som gir et tilnærmet komplett bilde av fabrikkens energibruk.

- Innstallasjon av værstasjon og pilotpakke med 100 sensorer fra Disruptive Technologies. Disse ørsmå og trådløse sensorene med lang levetid representerer et banebrytende og prisvinnende konsept.

- Sensorene er av ulike typer, og anvendes for å skaffe seg et godt bilde av temperaturene i store deler av anlegget. Gir nyttige indikasjoner relatert til blant annet varmetap og overskuddsenergi.

- Andre sensorer kan måle om porter og dører åpner og lukkes, og vi kan se hvordan dette påvirker energibruken.

Tags: , , , , , , , , ,