Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Covid19 - Koronaviruset og status
Norsk Kylling

Som matvareprodusent har Norsk Kylling et spesielt ansvar overfor befolkningen knyttet til forsyning av mat.
Dette er en del av vårt samfunnsansvar, og vi jobber hver dag for å sikre at hele verdikjeden fungerer optimalt slik at vi kan levere sunn og trygg mat med høy kvalitet ut til den norske forbruker.
Vi følger alle råd og tiltak anbefalt av norske helsemyndigheter, og gjør alt vi kan for å ivareta alle ansattes helse og sikkerhet, samt sikre drift i hele vår verdikjede.

Mer informasjon om koronaviruset, råd og tiltak anbefalt av norske helsemyndigheter.

Informasjon fra den norske regjeringen.

Informasjon fra Mattilsynet.

Vi opprettholder også sammen med våre fantastiske entreprenører og underleverandører etter beste evne arbeidet på Orkanger der vi bygger vårt nye slakteri og foredlingsanlegg – med bakgrunn i myndighetenes føringer for opprettholdelse av samfunnskritiske oppdrag. 
 
Les pressemelding fra NHO med flere.


Tags: , , ,