Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Bøndene

Vi har 135 selvstendige, dedikerte bønder, som jobber hardt hver dag for at kyllingene skal ha det bra. Det er viktig for oss å ha et tett samarbeid med bøndene, og våre veterinærer og veiledere besøker hver enkelt bonde flere ganger i året. 


Bøndene har valgt et styre (ett styre for foreldredyrprodusenter og ett for slaktekyllingprodusenter) som skal ivareta bøndenes interesser.

Produsentlagsstyrene bistår i vår utvikling, og bidrar i gjennomføringen av alle forbedringstiltak. To ganger i året reiser administrerende direktør og produksjonsdirektør rundt på besøk til bøndene der de har samtaler om stort og smått.

Alle våre bønder er inkludert i enten dyrevelferdsprogrammet for foreldredyr eller for slaktekylling, avhengig av produksjon. Dette er avtalefestet, og en forutsetning for å produsere kylling for oss. Ansatte hos Norsk Kylling og Hugaas Rugeri kontrollerer at alle regler og retningslinjer blir fulgt. Dersom vi oppdager mangler, varsler og veileder vi i første omgang. Ved alvorlige mangler eller gjentatte avvik blir det gitt advarsel, og i ytterste konsekvens (ved gjentatte avvik eller grove brudd på dyrevelferden eller regelverket) kan leveringsavtalen bli oppsagt. 


Mattilsynet reviderer oss årlig på vår oppfølging av dyrevelferdsprogrammet. Du kan lese mer om programmene her: 

Dyrevelferdsprogrammet for rugeegg og oppal

Dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling