Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Lørdag 1.februar ble det tradisjonen tro avholdt Årsfest for alle bønder som produserer kylling i Norsk Kylling sin verdikjede. Under Årsfesten hedrer Norsk Kylling & Hugaas Rugeri våre aller beste produsenter som har utmerket seg ekstra i året som har gått.

Årets Produsent er en hedersbetegnelse, og vurderes ut ifra mange kriterier basert på hver enkelt produksjon. 

Solide rutiner, gode produksjonsresultater med topp dyrevelferd og et pågangsmot som gjør oppfølgingsarbeid enkelt og inspirerende, samt et stort engasjement, er felles for alle årets vinnere.

I Norsk Kylling sin verdikjede er det mange produsenter som oppfyller disse kriteriene og juryen hadde også i år en vanskelig jobb med å finne de rette kandidatene i de tre kategoriene Årets Oppal-produsent, Rugeegg-produsent og Slaktekylling-produsent.

Administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling er stolt og glad over det gode arbeidet som legges ned i verdikjeden.

–    Oppnådde resultat på våre kvalitets- og dyrevelferdsparameter har aldri vært bedre. Norsk Kylling skal levere best av alle på dyrevelferd, kvalitet og bærekraft og samarbeidet med bøndene skaper selve grunnmuren for hele vår verdikjede.

Jeg er derfor stolt av og glad for arbeidet som bøndene gjør når de hver dag går i fjøset for å gi den norske befolkningen sunn, god og næringsrik mat, basert på ansvarlighet, kvalitet og den aller beste dyrevelferd. Det er derfor svært gledelig å kunne gi ekstra og velfortjent heder og ære til Årets Produsenter, sier Stokbakken.

Årets Oppaler
Oppalprodusentene skal bygge perfekte produksjonsdyr i løpet av en periode på 18 uker, derfor er oppal produksjonen der de små marginer kan utgjøre store forskjeller.

Det er ingen ting som er overlatt til tilfeldigheter for årets oppaler, og det har vært et imponerende resultat på de flokkene som er levert ut fra huset i løpet av 2019.

ÅRETS OPPALER 2019:
HENRIK RØDDE FRA MELHUS
Årets rugeeggprodusent
Rugeegg er den mest tidkrevende og kompliserte produksjonen, og det er mange faktorer som er viktige for å lykkes.

Salgbare kyllinger per innsatt høne, kvalitet på rugeegg, klekkeprosent og dødelighet på slaktekylling har vært avgjørende i tildelingen av denne prisen.

ÅRETS RUGEEGGPRODUSENT 2019:
GRETHE OG PER MORTEN STORSTAD FRA SPARBU
Årets slaktekyllingprodusent
I denne kategorien vektlegges blant annet gode produksjonsresultater og at produsent er pliktoppfyllende med hensyn til alle krav for dyrevelferd og kvalitet, og at myndighetenes krav og retningslinjer følges til punkt og prikke.

Vinneren har i løpet av 2019 levert fenomenale resultater i sin produksjon. Produsentens engasjement og positive holdninger er lett å legge merke til, og produsenten har også en god og positiv kontaktflate med mange av produsentene i nærområdet rundt seg.

ÅRETS SLAKTEKYLLINGPRODUSENT:
ODD GUNNAR AAS BJØRK FRA BEITSTAD