Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Årets produsenter 2020

Hvert år hedrer Norsk Kylling & Hugaas Rugeri våre aller beste produsenter som har utmerket seg ekstra i året som har gått. Den tradisjonsrike feiringen måtte utgå i 2020, men vinnerne ble likevel gjort stas på under en mer uformell feiring på Orkanger i februar. 

Årets Produsent er en hedersbetegnelse, og vurderes ut ifra mange kriterier basert på hver enkelt produksjon. 

Felles for alle vinnerne i 2020 er solide rutiner, formidable produksjonsresultater med topp dyrevelferd og et pågangsmot som gjør oppfølgingsarbeid enkelt og inspirerende, samt et stort engasjement for produksjon og utvikling.

I verdikjeden til Norsk Kylling er det mange produsenter som oppfyller disse kriteriene, noe som bidrar til at juryen har en vanskelig jobb med å finne de rette kandidatene i de tre kategoriene Årets Oppal-produsent, Rugeegg-produsent og Slaktekylling-produsent.

Årets oppaler
Årets oppaler leverte i 2020 beste resultat på førsteukedødelighet på høner og haner.
Produsenten har også høyeste snitt hva gjelder eveness ved taksering av flokkene. Miljøberikelser brukes hele tiden aktivt i flokkene.
Av de to siste rugeeggflokkene slaktet fra denne oppaleren har den ene levert i toppsjiktet på kyllinger per høne, og den andre i toppsjiktet på lav dødelighet og høy frøing. Produsenten stiller alltid opp når vi har behov, han er fremoverlent og i forkant.

ÅRETS OPPALER 2020: HENRIK RØDDE
Årets rugeeggprodusent
Årets rugeeggprodusent leverer i toppsjiktet på flest kyllinger per høne. I røktingen av dyrene utmerker produsenten seg med sin tålmodighet, omsorg og høyt fokus på enkeltindividene i flokken.
Miljøberikelser brukes aktivt og med et stort fokus på dyrenes behov.
Produsenten har et stort engasjement for forbedring. Huset har høy teknisk standard og er det eneste rugeegghuset som har oppnådd 3 stjerner i tekniske retningslinjer.
Dette sørger blant annet for et kontinuerlig godt klima og miljø i huset.

ÅRETS RUGEEGGPRODUSENT 2020: EIVIND OG SØLVI ØVERGÅRD
Årets slaktekyllingprodusent
Årets produsent har stålkontroll på produksjonen og oppnår svært gode resultater. Han er nøye på å overholde frister og retningslinjer, og får skryt av Gildset Transport for god tilrettelegging for plukking og transport. Han treffer veldig godt på tilvekst i forhold til slaktealder og belegg, og stiller i en egen klasse når det gjelder dødelighet og sykdomskassasjoner. Vi er imponert over den kontrollen produsenten framviser på alle områder.

ÅRETS SLAKTEKYLLINGPRODUSENT 2020: ARNT EGIL BRØRS