Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Ansvarsrapport 2018 for Norsk Kylling

Norsk Kylling har satt sammen en ansvarsrapport der vi blant annet tar for oss ulike tema innen vår verdikjede og hvordan vi sikrer å ivareta dyrevelferd.

Med en årlig omsetning på 1,1 milliard kroner og en produksjon på 14 millioner kyllinger årlig, har Norsk Kylling og Solvinge 32% andel av kyllingmarkedet i Norge. Vi er derfor opptatt av at all vår produksjon i hele verdikjeden foregår på en ansvarlig måte. Dette gjør vi blant annet ved å være Miljøfyrtårn, vi har skiftet fra konvensjonell kyllingrase til Hubbard, samt at vi nå bygger verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal.

Norsk Kylling jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferd og vi har satt mål om å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede samt verdensledende på dyrevelferd, mattrygghet og miljø.

Hubbard og Dyrevernalliansen

Norsk Kylling har lenge samarbeidet med Dyrevernalliansen for å bedre dyrevelferden gjennom hele verdikjeden vår. Overgangen til Hubbard ble gjort i samarbeid med Dyrevernalliansen og våre 140 bønder i Midt-Norge i 2017, og nå produserer Norsk Kylling kun kylling av rasen Hubbard.

Kyllingens liv hos bonden

Det er mange faktorer som påvirker kyllingens liv hos bonden. Blant annet:

          Miljøberikelser som oppfordrer til naturlig atferd

          Riktig vann og spesialtilpasset Solvinge-fôr gir kyllingen godt med energi

          Riktig lys gir en aktiv kylling

          Godt inneklima gir bedre helse

          Det er viktig at kyllingen har tørt og fint strø å gå på

For å forbedre kyllingenes liv i fjøs har vi i 2018 jobbet med å utvikle lys, klima, vann og fôr, tetthet og strøkvalitet.

Miljøberikelser i fjøs

Alle våre kyllinger har tilgang på en spesialtilpasset pakke av miljøberikelser som er utarbeidet i samarbeid med Dyrevernalliansen. Miljøberikelser er leker og klatrestativer som tilrettelegger for at fuglene kan oppføre seg som de naturlig ville gjort i det fri. Høyballer, hakkeblokker, strøbad, vagler og plattformer benyttes i alle fjøs. Friske dyr trenger ikke medisin, og vår produksjon er uten bruk av antibiotika.

Norsk Kylling setter strenge krav

Ved transport av kylling har Norsk Kylling 3 ganger strengere transporttid enn det lovpålagte kravet. Vår egen øvre grense for transporttid er på fire timer, noe som er 1/3 av det lovpålagte kravet på 12 timer.

Karakter A i etisk regnskap

Etisk regnskap revideres årlig av bransjeorganisasjonen Animalia og er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd på rugeri, i fjøs, under transport og på slakteriet. Norsk Kylling er stolt av å ha fått karakter A i etisk regnskap.

Utdanningsprogram for kompetanseheving

I 2018 startet vi «Kyllingskolen» som er vårt eget utdanningsprogram for kompetanseheving i verdikjeden. Dette gjør vi for å øke kompetansen hos alle involverte i vår verdikjede og hos alle våre kyllingbønder. Tema som dekkes er blant annet: Kyllingens behov og helse, fôring, lys, klimastyring, strø, miljøberikelse, plukking, transport og håndtering av kylling.

Norsk Kylling har fokus på en ansvarlig verdikjede og sikrer god dyrevelferd for alle våre kyllinger.  Les hele Ansvarsrapporten for 2018.


Tags: , , , , , , , , , , , ,