Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Ansvarsrapport 2019

Norsk Kylling jobber kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår verdikjede, og hvert år oppsummerer vi arbeidet i vår egen Ansvarsrapport.

Vi er opptatt av at all produksjon i hele vår verdikjede foregår på en ansvarlig måte. Dette gjør vi blant annet ved å være Miljøfyrtårn, og vi skiftet i 2018 til den mer saktevoksende kyllingrasen Hubbard.

I tillegg til dette bygger vi verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkland kommune. Anlegget er planlagt ferdigstilt høsten 2021 og vil være ledende innen automasjon, kapasitet og miljø.

Vi jobber i tillegg aktivt for å bidra til FNs bærekraftsmål. Hvert av disse målene for bærekraftig utvikling er viktig, men det er spesielt noen utvalgte mål hvor Norsk Kylling bidrar til fellesskapet:

Her kan du lese hele Ansvarsrapporten for 2019.


Tags: , , , ,