Mandag - Fredag : 07:30 - 15:00

Norsk Kylling går videre med fabrikkplaner for Orkdal og Malvik.

Norsk Kylling beholder fabrikkeiendom på Støren og utvikler kompetansemiljø og rugeri for å være med på kommunens videre næringslivssatsing

Norsk Kylling går videre med planer for ny fabrikk i Orkdalog Malvik. Norsk Kylling ønsker å takke Midtre Gauldal kommune for fantastisk samarbeid og velvilje.

–Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Norsk Kylling varsler samtidig at de ønsker å satse tungt i kommunen med fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal kommune. Vi ønsker derfor å beholde næringstomten der dagens fabrikk står, med tanke på framtidig næringsutvikling på Støren.

–Midtre Gauldal kommune er en fremoverlent kommune, og har store ambisjoner om å legge til rette for næringsutvikling på Støren. I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag. Vi ønsker å bidra til god næringsutvikling i bygda, og håper vi kan gjøre det både med næringstomt og egen aktivitet, sier Stokbakken.

Norsk Kylling går dermed videre med de to andre alternativene Orkdal og Malvik, der Orkdal utmerker seg som best egnet for den nye kyllingfabrikken. Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri. Orkdal kommune har invitert Norsk Kylling til kommunen og et område under regulering som passer godt med våre ambisjoner og planer.

–Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, sier Stokbakken.

Det var aldri noen tvil om at det var i Trøndelag REMA-eide Norsk Kylling skulle bygge ny fabrikk.-Vi har som mål å skape verdens beste verdikjede for produksjon av mat.

Ny fabrikk er en del av en betydelig satsning på landbruk og næringsmiddelproduksjon i Trøndelag. Her er alle gode forutsetninger på plass, med dyktige og engasjerte bønder, kompetente og engasjerte politikere og solide industriområder. Her i Trøndelag har vi alle forutsetninger for å etablere et godt samarbeid på tvers, sier Stokbakken.


Tags: